Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobowie

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Bobowie Pani Mirosława  Talaśka   wraz  z pracownikami   w  dniu   31 marca 2015r   rozdała  mieszkańcom gminy  Bobowo  jabłka.  W sumie  około  20 ton  pysznych  jabłek trafiło  na  stół mieszkańców  Gminy.  W  akcję   również   włączył  się  aktywnie Wójt  Gminy  Bobowo  Pan Sylwester  Patrzykąt.  „Dzięki  wspólnej akcji, polskie  owoce nie  zmarnowały  się  i  trafiły  na  stół naszych  mieszkańców”.

Jabłka przywiózł do  gminy  Bobowo  tir. Rozładowano  je  na targowisku  gminnym  w  Bobowie. Akcja rozdawania  jabłek została   zorganizowana  z  inicjatywy   Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w  Bobowie.

Jabłka  pozyskano  ze   STOWARZYSZENIA  „ AMOR OMNIA VINCIT”. Po  jabłka  mógł  zgłosić  się  każdy mieszkaniec  Gminy Bobowo. Warunkiem  otrzymania  owoców było  zamieszkanie w  naszej  gminie. Każdy odbierający musiał  też podpisać się  na liście. Owoce  wydawane  były  po  jednej  skrzynce dla  rodziny. Akcja  cieszyła  się    ogromnym  zainteresowaniem .

Dziękujemy wszystkim  tym, którzy  zaangażowali  się  w  akcję  rozdawania  jabłek. Szczególne  podziękowania kierujemy do  sołtysów:  Pani  Ireny  Kieruzel , Pani Teresy  Zellmann, Pani Małgorzaty  Kosiedowskiej,  Pana Leszka  Jankowskiego, Pana  Dawida  Kuczyńskiego i Pana  Zbigniewa  Wieczonkowskiego.

Odrębne  podziękowania  kierujemy dla  Pana  Jacka  Knitter za udostępnienie sprzętu do   rozładunku oraz  Panu Ignacemu Bielińskiemu i  Panu Jerzemu  Mokwa za  okazana  pomoc  przy  załadunku i  transporcie.

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Bobowie  informuje,  że   w  dniu  31 marca  2015r otrzyma   bezpłatnie  dostawę jabłek dla wszystkich mieszkańców  Gminy Bobowo.

Osoby, które  chciałyby otrzymać jabłka dla rodzin proszone są  o kontakt z  sołtysami, którzy  zajmą  się  dystrybucją na swoich terenach.

Kierownik  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Bobowie ul. Gdańska 12  83-212 Bobowo ogłasza  nabór   na   stanowisko asystenta  rodziny  -umowa  zlecenie w wymiarze   1 etat .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowie ul. Gdańska 12, 83-212  Bobowo z dopiskiem „Nabór na asystenta rodziny- umowa na zlecenie”,  w terminie  do  dnia 07.04.2015r do  godz. 15:00 :

Pełna treść ogłoszenia oraz wyniki naboru

W  dniu  02 marca 2015r  Wójt Gminy  Bobowo  Sylwester  Patrzykąt  wraz  z Przewodniczącym  Rady Gminy  Panem  Markiem  Suwalskim oraz  Kierownikiem  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej Panią  Mirosławą  Talaśka   odwiedzili  Pana Stefana  Białaszewskiego .

Jubilat  przyjął najserdeczniejsze życzenia  od  naszego  Włodarza, który  w  imieniu mieszkańców, Rady  Gminy,  GOPS  i  swoim  własnym , złożył  najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, wszelkiej  pomyślności i  pełnych  radości  dni.

Mimo  osiągniętego  tak  zacnego  wieku solenizant cieszy  się  dobrym samopoczuciem i  pogodnym  podejściem  do  świata.

Panu Stefanowi z  całego  serca życzymy  dobrego  zdrowia i  pogody ducha wystarczającej na  kolejne  lata życia  w gronie  najbliższych , którzy z  wielką  miłością  opiekują  się  jubilatem.

Wójt  Sylwester  Patrzykąt
Pracownicy  GOPS

Kierownik  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Bobowie ul. Gdańska 12  83-212 Bobowo ogłasza  nabór   na   stanowisko asystenta  rodziny  -umowa  zlecenie w wymiarze   1 etat .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowie ul. Gdańska 12, 83-212  Bobowo z dopiskiem „Nabór na asystenta rodziny- umowa na zlecenie”,  w terminie  do  dnia 06.03.2015r do  godz. 15:00 :

Pełna treść ogłoszenia oraz wyniki naboru

Kierownik  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Bobowie ogłasza  nabór  na  zastępstwo na   czas usprawiedliwionej   nieobecności na stanowisko  pracownika  socjalnego / koordynatora  projektu  systemowego   w wymiarze   1 etat .

Pełna treść ogłoszenia

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy "Pracownik socjalny/koordynator projektu"
Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający warunki formalne

Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
Joanna Karwatowska Gniew
Mariola Reszczyńska Białachowo
Bernadeta Rynkowska Skórcz

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego - koordynatora projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowie została wybrana Pani

 

Bernadeta Rynkowska zamieszkała w Skórczu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Bernadeta Rynkowska zaprezentowała bardzo wysoki poziom wiedzy ogólnej, posiada dobrą znajomość wymaganych zagadnień oraz posiada wykształcenie zgodne z wymaganiami na danym stanowisku. Jest osobą komunikatywną, posiadającą predyspozycje do pracy w zespole jak i pracy na samodzielnym stanowisku.

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Bobowie  gorąco  dziękuje  Wójtowi  Gminy  Bobowo ,  Uczniom  i ich  Rodzicom, Dyrekcji  i Nauczycielom Zespołu Szkół Publicznych  w Bobowie, Szkolnemu Kołu Caritas, Gminnemu Ośrodkowi  Kultury Sportu  i Rekreacji  oraz wszystkim  innym  darczyńcom za cenne dary, które złożyli  do "Świątecznej  Paczki" wystawionych w szkole oraz w sklepach  na terenie  Gminy Bobowo.

Dzięki Państwu, pracownicy GOPS-u w Bobowie  przygotowali  8 paczek z  produktami  spożywczymi, które dostarczyliśmy w minionym  tygodniu  oraz 60 paczek gwiazdkowych dla dzieci z rodzin będących  w trudnej  sytuacji  materialnej , które wręczone  zostały  podczas  drugiego  balu gwiazdkowego  w dniu 22.12.2014r.

W imieniu  wszystkich dzieci i osób obdarowanych dziękujemy za wszelkie dary serca i okazaną pomoc.

Kierownik i pracownicy GOPS

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł II

"ŚWIĄTECZNA PACZKA"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie organizuje akcję pod nazwą "Świąteczna paczka". Akcja ma na celu pomóc potrzebującym spędzić beztrosko Święta Bożego Narodzenia. Podarowanie dowolnego produktu spożywczego, słodyczy, zabawki sprawi, że darujemy rodzinom znajdującym się w gorszej sytuacji, uśmiech i radość, a nam jako darującym przyniesie satysfakcję z możliwości dzielenia się z innymi. Paczki zostaną przekazane głównie dzieciom z rodzin wielodzietnych, najuboższych.

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji poprzez umieszczanie podarunków do kartonów pod nazwą "Świąteczna paczka", które znajdą Państwo w sklepach na terenie gminy Bobowo lub bezpośrednio do GOPS w Bobowie.

 

Serdecznie dziękujemy!!!

W dniu 08.09.2014r dziecko niepełnosprawne z gminy Bobowo otrzymało  trójkołowy  rower  rehabilitacyjny. Rower  został przekazany w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bobowie  nieodpłatnie od fundacji  ECO TEXTIL  „Od WAS dla WAS’’ prowadzącej kampanię  „Rower dla każdego dziecka  niepełnosprawnego”.

Maciej  G. jest dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności . Chłopiec miał wiele powodów  do radości, dostał  swój własny pierwszy  rower dzięki fundacji  ECO TEXTIL. Rower  da mu  przede wszystkim  radość i będzie  mógł  spędzać  miło czas w domu.

GOPS w Bobowie  życzy Maciejowi  zdrowia, dużo  uśmiechu  na twarzy i wielu  podróży  na swoim pierwszym rowerku, a fundacji  składa serdeczne  podziękowania za ufundowanie  wspaniałego  roweru.  Z pewnością sprawi  on wiele  radości .

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie
ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności p.o. Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na adres: ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo z dopiskiem: "Nabór na p.o. głównego księgowego GOPS- umowa na zastępstwo " w terminie do dnia 25 sierpnia 2014 r. do godz. 15:00.

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


Copyright © 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona finansowana w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacje o prywatności i plikach cookies.