Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobowie

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa,
mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

KRONIKA

008.JPG

Projekty i programy

sięgnijmy po szansę

Pomoc Żywnościowa - logo

STOP dla przemocy

logo niebieska linia

Karta Dużej Rodziny

logo karty dużej rodziny

Copyright © 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona utworzona w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.