W  dniu  7 lipca 2021r w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w   Bobowie  przy  ul.  Gdańskiej 12   przeprowadził działanie  towarzyszące w  formie  wydawniczej dla wszystkich  chętnych  osób   biorących  udział  w POPŻ 2020.

Tematyka  działań  to kulinaria, niemarnowanie żywności, dietetyka  oraz  ekonomia.

Broszury  wydawane  były bezpłatnie  dla  wszystkich  osób  biorących   udział  w  POPŻ 2020.

logotyp POPŻ