Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobowie

Samorząd Gminy Bobowo,

  • działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz art. 41 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
  • działając na podstawie: art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

 

Tworzone dokumenty będą dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę opracować plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców Gminy Bobowo w najbliższych latach. Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Bobowo oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.

Wypełnione  ankiety  prosimy  dostarczyć  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w  Bobowie   do  dnia  22 października  2021r.

Urząd Gminy Bobowo

KRONIKA GOPS

IMG 7281

Projekty i programy

sięgnijmy po szansę

STOP dla przemocy

logo niebieska linia

Karta Dużej Rodziny

logo karty dużej rodziny

SOSW Starogard Gd.

PCPR Starogard Gd.

PUP Starogard Gd.

Banki Żywności

---------------------------

Bank Żywności w Tczewie


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bobowie 

ul. Gdańska 12; 83-212 Bobowo

woj.pomorskie, pow.starogardzki 


 REGON 191686609     NIP 592-19-86-429


Tel / Fax. 58 562 17 16

Tel. (58) 562 17 66 wew. 46 lub 47


e-mail: poczta@gopsbobowo.pl

Strona utworzona w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2013 - 2018