Samorząd Gminy Bobowo,

  • działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz art. 41 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
  • działając na podstawie: art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

 

Tworzone dokumenty będą dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę opracować plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców Gminy Bobowo w najbliższych latach. Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Bobowo oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.

Wypełnione  ankiety  prosimy  dostarczyć  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w  Bobowie   do  dnia  22 października  2021r.