skrzynka jabłekKierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Bobowie Pani Mirosława  Talaśka   wraz  z pracownikami   w  dniu   31 marca 2015r   rozdała  mieszkańcom gminy  Bobowo  jabłka.  W sumie  około  20 ton  pysznych  jabłek trafiło  na  stół mieszkańców  Gminy.  W  akcję   również   włączył  się  aktywnie Wójt  Gminy  Bobowo  Pan Sylwester  Patrzykąt.  „Dzięki  wspólnej akcji, polskie  owoce nie  zmarnowały  się  i  trafiły  na  stół naszych  mieszkańców”.

Jabłka przywiózł do  gminy  Bobowo  tir. Rozładowano  je  na targowisku  gminnym  w  Bobowie. Akcja rozdawania  jabłek została   zorganizowana  z  inicjatywy   Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w  Bobowie.

Jabłka  pozyskano  ze   STOWARZYSZENIA  „ AMOR OMNIA VINCIT”. Po  jabłka  mógł  zgłosić  się  każdy mieszkaniec  Gminy Bobowo. Warunkiem  otrzymania  owoców było  zamieszkanie w  naszej  gminie. Każdy odbierający musiał  też podpisać się  na liście. Owoce  wydawane  były  po  jednej  skrzynce dla  rodziny. Akcja  cieszyła  się    ogromnym  zainteresowaniem .skrzynka jabłek 2

Dziękujemy wszystkim  tym, którzy  zaangażowali  się  w  akcję  rozdawania  jabłek. Szczególne  podziękowania kierujemy do  sołtysów:  Pani  Ireny  Kieruzel , Pani Teresy  Zellmann, Pani Małgorzaty  Kosiedowskiej,  Pana Leszka  Jankowskiego, Pana  Dawida  Kuczyńskiego i Pana  Zbigniewa  Wieczonkowskiego.

Odrębne  podziękowania  kierujemy dla  Pana  Jacka  Knitter za udostępnienie sprzętu do   rozładunku oraz  Panu Ignacemu Bielińskiemu i  Panu Jerzemu  Mokwa za  okazana  pomoc  przy  załadunku i  transporcie.