Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Bobowie  informuje,  że   w  dniu  31 marca  2015r otrzyma   bezpłatnie  dostawę jabłek dla wszystkich mieszkańców  Gminy Bobowo.

Osoby, które  chciałyby otrzymać jabłka dla rodzin proszone są  o kontakt z  sołtysami, którzy  zajmą  się  dystrybucją na swoich terenach.