POPZ logotyp mini

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie informuje, że   w dniach:

  • 22.09.2015r w godz. od 8:00 do 15:00
  • 23.09.2015r w godz. od 8:00 do 15:00

będzie wydawana żywność w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie w ramach   programu PO PŻ 2015 dla uprawnionych osób

(olej, cukier, mielonka, ser, makaron, koncentrat)

UWAGA:

Pomocą Żywnościową w ramach Programu   Operacyjnego mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji   , spełniające   kryterium  określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,( tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie).

WAŻNE:

Osoby nie korzystające z żadnej z form pomocy społecznej, które chciałyby skorzystać z pomocy żywnościowej i spełniają w/w kryteria są proszone o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy   Społecznej w Bobowie celem wypełnienia stosownego oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów.