POPZ logotyp miniGminny   Ośrodek Pomocy   Społecznej w Bobowie informuje, że w dniu 4 listopada 2015r będzie wydawana żywność w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie w ramach Programu Operacynego Pomoc Żywnościowa
Żywność będzie wydawana w godzinach od 8:00 do 15:00.