POPZ logotypGminny   Ośrodek Pomocy   Społecznej W Bobowie informuje,
że w dniu 26 listopada 2015r
będzie wydawana żywność w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w godzinach od 8:00 do 15:00