UE logo

GMINNY   OŚRODEK POMOCY   SPOŁECZNEJ W BOBOWIE INFORMUJE, ŻE
W DNIU 11 MAJA   2018 R
BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBOWIE
ul. GDAŃSKA 81
W RAMACH
PROGRAMU OPERACYNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA W GODZINACH
OD 10:00 DO 15:00