ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w
rozumieniu przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych)


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Przygotowanie i dowóz gorących posiłków ( obiadów) dla uczniów:
I. Zespołu Szkół Publicznych (Szkoła Podstawowa), ul. Gdańska 81, 83-212 Bobowo;
II. Zespołu Szkół Publicznych (Gimnazjum), ul. Gimnazjalna 20, 83-212 Bobowo.

Termin realizacji zamówienia: od 02 września 2015r do 22 grudnia 2015 r.

Termin składania ofert:   2015-08-19 12:00  
 
Pełna treść ogłoszenia