Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobowie

W dniu 31 grudnia 2011 roku zakończyła się realizacja trwającego pół roku projektu systemowego „Sięgnijmy po szansę”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kluczowym elementem projektu „Sięgnijmy po szansę” było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie.

Budżet projektu wynosił łącznie 127 418,78zł., w tym wkład własny gminy w wysokości 12 423,33zł.

Projekt skierowany był do 12 osób: 9 kobiet i 3 mężczyzn.
W procesie rekrutacji wyłoniono osoby:

 • mieszkające na terenie Gminy Bobowo,
 • korzystające z pomocy społecznej,
 • w wieku aktywności zawodowej,
 • bezrobotne,
 • niepełnosprawne,
 • zagrożone wykluczeniem społecznym,

które zakwalifikowano do udziału w projekcie.

Osoby te wyraziły chęć skorzystania z proponowanego systemu wsparcia w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej poprzez podniesienie swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także kompetencji społecznych.

Uczestnicy projektu wzięli udział w następujących kursach zawodowych:

 • gastronomiczny - 3 osoby,
 • prawa jazdy kat B – 6 osób,
 • prawa jazdy kat C – 1 osoba,
 • wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 3 osoby,
 • obsługi kasy fiskalnej – 3 osoby,
 • komputerowy – 4 osoby,
 • opiekunka dziecięca – 1 osoba.

W ramach aktywizacji zawodowej podopieczni wzięli udział w indywidualnych i grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym. Zorganizowane zostało także spotkanie z przedstawicielami agencji zatrudnienia.

W ramach aktywizacji społecznej uczestnicy brali aktywny udział w treningach kompetencji i umiejętności społecznych.

Działania o charakterze środowiskowym odbywały się w cyklu cotygodniowym przez okres dwóch miesięcy.

Podczas trwania kursów i szkoleń nad dziećmi uczestników opiekę sprawowało Publiczne Przedszkole w Bobowie.

Beneficjenci projektu korzystali również z porad prawnika, który pełnił 3-godzinne dyżury, raz w tygodniu.

Dnia 28 grudnia 2012 roku odbyło się w sali OSP w Bobowie uroczyste zakończenie projektu, na które zostali zaproszeni wszyscy Uczestnicy oraz Wójt Gminy Bobowo, Radni, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, szkoleniowcy oraz TVP Gdańsk.

Urząd Gminy Bobowo

KRONIKA GOPS

IMG 7281

Projekty i programy

sięgnijmy po szansę

STOP dla przemocy

logo niebieska linia

Karta Dużej Rodziny

logo karty dużej rodziny

SOSW Starogard Gd.

PCPR Starogard Gd.

PUP Starogard Gd.

Banki Żywności

---------------------------

Bank Żywności w Tczewie


 

CZYSTE POWIETRZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bobowie 

ul. Gdańska 12; 83-212 Bobowo

woj.pomorskie, pow.starogardzki 


 REGON 191686609     NIP 592-19-86-429


Tel / Fax. 58 562 17 16

Tel. (58) 562 17 66 wew. 46 lub 47


e-mail: poczta@gopsbobowo.pl

Strona utworzona w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2013 - 2018