Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobowie

Styczeń 2014 - zaczynamy

W styczniu 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie rozpoczął rekrutację do IV edycji projektu „Sięgnijmy po szansę”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Spośród 15 zgłoszonych osób Zespół Projektowy wyłonił 11 beneficjentów (9 kobiet i 2 mężczyzn), z którymi podpisano kontrakty socjalne. Głównym celem do zrealizowania jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Bobowo.

Pierwszym działaniem aktywizującym, w którym uczestnicy projektu brali udział, były indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gd. Celem doradztwa było wyznaczenie indywidualnej ścieżki zawodowej dla każdego uczestnika. Na podstawie przeprowadzonych rozmów doradczych wyznaczono beneficjentom następujące kursy zawodowe:

  • profesjonalne usługi sprzątające –  3 uczestników
  • pielęgnacja terenów zielonych – 1 uczestnik
  • pracownik gospodarczy z pielęgnacją terenów zielonych – 1 uczestnik
  • opiekunka osoby starszej – 1 uczestnik
  • spawacz metodą tig – 1 uczestnik
  • profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz programami magazynowo handlowymi + obsługa wózków widłowych – 2 uczestników
  • magazynier z obsługą wózków widłowych – 1 uczestnik
  • florysta – 1 uczestnik
  • prawo jazdy kat b – 2 uczestników

Na czas uczestnictwa w projekcie Beneficjenci Ostateczni zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

kwiecień - maj 2014

W miesiącu kwietniu grupa jedenastu beneficjentów rozpoczęła warsztaty psychologiczne. Celem warsztatów jest podnoszenie umiejętności samooceny i wiary we własne siły.

Kolejnymi działaniami realizowanymi w ramach zawartych przez uczestników projektu w miesiącu maju były warsztaty psychologiczne z zakresu radzenia sobie ze stresem i agresją oraz świadomości ról jakie odgrywają mężczyzna i kobieta w rodzinie. Celem szkolenia było min. nabycie umiejętności wyrażania siebie, swoich uczuć, emocji, komunikowania się z innymi ludźmi, budowania poprawnych relacji międzyludzkich, radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych ze stresem, budowanie poprawnych relacji w rodzinie, budowanie poprawnych ról w rodzinie.

Każdy z uczestników miał również możliwość skorzystania indywidualnych konsultacji psychologicznych z zakresu kształtowania postaw samodzielności.

W kwietniu rozpoczął dyżur prawnik/adwokat, który jest do dyspozycji uczestników projektu. Celem spotkań jest nabycie przez beneficjentów informacji dotyczących prawa pracy oraz możliwość skorzystania z porad dotyczących prawa rodzinnego i innych w zależności od potrzeb.

 

 

maj 2014 - wyjazd integracyjny

16 maja w ramach działań o charakterze środowiskowym gruba naszych 11 beneficjentów uczestniczyła w spotkaniu wyjazdowym do miejscowości tematycznej Szymbark. Celem wyjazdu było zrealizowanie działań integracyjno-edukacyjnych z wykorzystaniem dóbr kulturowych wioski tematycznej. Wszystkie działania odbyły się w Centrum Edukacji i promocji regionu. Obejmowały warsztaty psychologiczne oraz zwiedzanie obiektów z przewodnikiem, w czasie którego grupa obejrzała: Największą Deskę świata i Najdłuższy Stół Świata, Największy Grający Fortepian, Dom Sybiraka, Historyczny pociąg wiozący zesłańców polskich na Syberię, Replikę Łagru, Rekonstrukcję 300 letniego, polskiego Dworu Salino, Dom Trapera Kaszuby z Kanady, Dom do góry nogami …

Wspólny wyjazd miał na celu integrację grupy oraz ukazanie możliwości spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób.

 

czerwiec - lipiec 2014

CZAS NA Wizażystę!! 02 czerwca. grupa beneficjentów realizująca działania związane z aktywną integracją uczestniczyła w spotkaniu z wizażystką. Celem spotkania było obycie się z podstawowymi zasadami prawidłowego wizerunku własnej osoby.

Panie uzyskały poradę jak prawidłowo dobrać makijaż do własnej urody, oraz jakiego makijażu

używać stosownie do okoliczności. Wizażystka w ramach promocji własnego gabinetu zafundowała pokaz. Ponadto wszyscy beneficjenci, niezależnie od płci nabyli informacje związane z garderobą, doborem najkorzystniejszych kolorów. Zdobyli również  wiedzę jak potrzebne jest dbanie o własną  higienę i stosowanie zabiegów kosmetycznych.

Miesiąc czerwiec i lipiec  charakteryzuje się kontynuacją i rozpoczęciem nowych kursów w projekcie.

11czerwca rozpoczął się kurs Spawacz Metodą TIG, Pracownik gospodarczy z pielęgnacją terenów zielonych, Pielęgnacja terenów zielonych, oraz Florysta. Dwie beneficjentki rozpoczęły kurs Opiekunka osoby starszej, celem zdobycia niezbędnych kwalifikacji zawodowych.  W lipcu rozpoczął się kurs „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i  wózków widłowych”, oraz „Magazynier z obsługą wózków widłowych”, które mają się przyczynić do zwiększenia szans na rynku pracy.

W dalszym ciągu trwają porady prawne, które mają na celu zaznajomienie uczestników projektu z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Poza tym prawnik udziela porad beneficjentom i osobom z ich otoczenia, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo prawne realizowane jest przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz innych dziedzin.

 

sierpień 2014

W sierpniu  rozpoczął się kurs "Profesjonalne usługi  sprzątające".
W kursie  brały  udział  2 osoby. Szkolenie  odbywało  się w siedzibie  Zespołu Szkół  Publicznych  Bobowo.  Podczas zajęć uczestnicy w pierwszej kolejności zapoznawali się z teorią a później  z praktyką  przygotowań do świadczeń profesjonalnych usług sprzątania i utrzymania czystości.  Kurs został zakończony 25 sierpnia , a uczestnicy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat.

4 sierpnia  rozpoczął  się kurs teoretyczny  prawa jazdy kat. B, w którym udział bierze 1 osoba.
Zajęcia odbywają się będą  w Szkole Nauk  Jazdy "WIRAŻ"

29 sierpnia   odbył się  wyjazd  do wioski tematycznej "Wioska kwiatowa" w Żalnie. Wycieczka przybliżyła uczestnikom wykorzystanie  dóbr  kulturowych  wioski tematycznej. Przeprowadzono warsztaty o tematyce  rodzinnej – szkoła dla rodziców.

Wyjazd  przyczynił się do realizacji celu głównego projektu, czyli zwiększenie kompetencji społecznych. Pozostałe atrakcje  miały  na celu integrację  i rozwijanie  zdolności  interpersonalnych grupy  Beneficjentów oraz pokazanie możliwości spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób.

Uczestnicy wzięli udział w  warsztatach  rękodzielniczych o różnym stopniu  trudność: aktywnie   uczestniczyli    w grze  terenowej w formie zwiedzania wioski, grali  w Kwiatowego Piotrusia, wykonali  kwiaty  z różnych materiałów- kwiaty z gniecionego papieru, kartki okolicznościowe wykonane różnymi technikami.

Atrakcje  odbywały  się na siłowni plenerowej, memory kwiatowe, domino kwiatowe. Podopieczni  wspólne odwiedzili  miejsca rekreacji dla miłośników Żalna. "TĘCZOWY  ZAKĄTEK"

Wrażenia z tego wyjazdu pozostaną nam w pamięci bardzo długo , ponieważ będziemy emitowani w TVP BYDGOSZCZ  w programie  pt." Pomysły z pasją"

Niezwykły urok i piękno Borów Tucholskich, cudowna atmosfera, gościnność i wszechobecna  życzliwość, oraz nie zapomniane  chwile towarzyszyły  nam przez cały wyjazd.

Dodatkową  atrakcję  podczas  wyjazdu  stanowiło  zwiedzenie  Akweduktu w  Fojutowie, niepowtarzalna architektura  pozostaną nam w pamięci.

 

wrzesień 2014

3 września beneficjenci brali udział w spotkaniu z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Celem szkolenia było przybliżenie zagadnień związanych z rynkiem pracy, tj: skuteczna aktywacja zawodowa, pomoc w przełamaniu barier z potencjalnymi pracodawcami, umiejętność poruszania się po ciągle zmieniającym się rynku pracy oraz wyszukiwanie odpowiednich ofert pracy, wzrost poczucia własnej wartości jako przyszłego pracownika, umiejętności trafnego i realnego wyznaczania celów zawodowych . Podopieczni nabyli umiejętności poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych niezbędnych w procesie rekrutacji.
Dzięki poznanym elementom dowiedzieli się jak dobrze przygotować i zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Grupę cechuje zaangażowanie oraz aktywność na zajęciach.

W dalszym ciągu trwa kurs praktyczny „ PRAWA JAZDY KAT. B” w celu zwiększenia szans na zatrudnienie.
Kurs Prawa Jazdy beneficjent realizuje w Szkole Nauki Jazdy „ Wiraż” w Starogardzie Gdańskim

W dalszym ciągu trwają porady prawne, które mają na celu zaznajomienie uczestników projektu z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Poza tym prawnik udziela porad beneficjentom i osobom z ich otoczenia, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo prawne realizowane jest przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz innych dziedzin w zależności od potrzeb.

 

październik 2014

W miesiącu październiku rozpoczęło się ostatnie szkolenie z przedstawicielem Agencji zatrudnienia.  Prowadzący  doradca zawodowy przygotował kursantów  do umiejętnego wejścia na rynek pracy  poprzez przekazaną wiedzę. Beneficjenci  projektu „Sięgnijmy po szansę” zostali zarejestrowani w bazie Agencji  Zatrudnienia  Elbląskiego Uniwersytetu Robotniczego.

 

 

Zakończenie projektu

17 października 2014r. odbyło się uroczyste zakończenie IV edycji projektu „Sięgnijmy po szansę”. Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych, co udało nam się osiągnąć wśród grupy 47 Uczestników w latach 2011-2014 .

Oficjalne zakończenie odbyło się tradycyjnie w Sali OSP w Bobowie. Pani  Kierownik Ośrodka przywitała wszystkich przybyłych gości, przedstawiła pokrótce cele i zadania projektu realizowane od 2012 roku, podziękowała uczestnikom za aktywny udział w działaniach oraz wykonawcom za owocną współpracę. Została wyświetlona prezentacja, która wizualnie ukazała pracę beneficjentów oraz ich osiągnięcia.

Beneficjentom ostatniej edycji zostały wręczone dyplomy oraz drobne upominki. Głos zajął również  Wójt Gminy Sylwester Patrzykąt, który podziękował pracownikom Ośrodka za trud włożony w projekt oraz pogratulował uczestnikom ukończenia projektu życząc szybkiego podjęcia pracy.

Następnie wszyscy goście zasiedli do wspólnego poczęstunku, na którym nie mogło zabraknąć tortu z piękną dekoracją.

Efektem  podejmowanych w ramach projektu działań jest efektywne zaktywizowanie już 11 osób, które podjęły pracę na umowę. Większość uczestników podejmuje prace dorywcze. Uczestnik pierwszej edycji projektu uzyskał zatrudnienie na umowę o pracę do 2047 roku oraz zmienił i ustabilizował swoje warunki  mieszkaniowe. Jest to wielki sukces tego projektu i motywacja do podjęcia działań zamierzających w kierunku realizacji kolejnych projektów. Podsumowując wszystkie edycje projektu są one sukcesem przede wszystkim samych uczestników. Zrealizowali zaplanowane ustalenia kontraktu socjalnego i osiągnęli cel główny projektu od początku do końca, świadczy to o ich dużym zaangażowaniu by zmienić, swoje dotychczasowe życie, jak również o tym, że dobrze dobrane były wszelkie działania zaplanowane w projekcie.

 

Jako Zespół Projektowy jesteśmy zaszczyceni wspólnymi osiągnięciami i dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom, współpracownikom, władzom Gminy, instytucjom oraz osobom którzy pomagali  w realizacji projektu „Sięgnijmy po szansę”.

 

Urząd Gminy Bobowo

KRONIKA GOPS

IMG 7281

Projekty i programy

sięgnijmy po szansę

STOP dla przemocy

logo niebieska linia

Karta Dużej Rodziny

logo karty dużej rodziny

SOSW Starogard Gd.

PCPR Starogard Gd.

PUP Starogard Gd.

Banki Żywności

---------------------------

Bank Żywności w Tczewie


 

CZYSTE POWIETRZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bobowie 

ul. Gdańska 12; 83-212 Bobowo

woj.pomorskie, pow.starogardzki 


 REGON 191686609     NIP 592-19-86-429


Tel / Fax. 58 562 17 16

Tel. (58) 562 17 66 wew. 46 lub 47


e-mail: poczta@gopsbobowo.pl

Strona utworzona w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2013 - 2018