Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobowie

ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w
rozumieniu przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych)


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Przygotowanie i dowóz gorących posiłków ( obiadów) dla uczniów:
I. Zespołu Szkół Publicznych (Szkoła Podstawowa), ul. Gdańska 81, 83-212 Bobowo;
II. Zespołu Szkół Publicznych (Gimnazjum), ul. Gimnazjalna 20, 83-212 Bobowo.

Termin realizacji zamówienia: od 02 września 2015r do 22 grudnia 2015 r.

Termin składania ofert:   2015-08-19 12:00  
 
Pełna treść ogłoszenia

Urząd Gminy Bobowo

KRONIKA GOPS

IMG 7281

Projekty i programy

sięgnijmy po szansę

STOP dla przemocy

logo niebieska linia

Karta Dużej Rodziny

logo karty dużej rodziny

SOSW Starogard Gd.

PCPR Starogard Gd.

PUP Starogard Gd.

Banki Żywności

---------------------------

Bank Żywności w Tczewie


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bobowie 

ul. Gdańska 12; 83-212 Bobowo

woj.pomorskie, pow.starogardzki 


 REGON 191686609     NIP 592-19-86-429


Tel / Fax. 58 562 17 16

Tel. (58) 562 17 66 wew. 46 lub 47


e-mail: poczta@gopsbobowo.pl

Strona utworzona w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2013 - 2018